Vikend mentalnog zdravlja

novembar 2018

Vikend mentalnog zdravlja - novembar 2018

Pozivamo vas na novi ciklus besplatnih predavanja i radionica o mentalnom zdravlju u Omladinskom klubu “Skladište”. Sezonu otvaramo 17. novembra 2018. godine projektom “Vikend mentalnog zdravlja” koji Centar za lični razvoj Spektrum organizuje u saradnji sa Fondacijom “Danilo Kiš”.

Teme o kojima ćemo pričati tokom novembra usmerene su na međuljudske odnose sa najbližima i biće realizovane kroz interaktivna predavanja i radionice. Posebnu pažnju posvetićemo uvek aktuelnoj temi - borbi protiv nasilja (vršnjačko nasilje, partnersko nasilje...). Radionice će biti posvećene temama rada na sebi u partnerskom odnosu i samohranom roditeljstvu, kao i emocionalnom opismenjivanju.

Cilj događaja je da se pokrene diskusija o mentalnoj higijeni kao sastavnom delu naše svakodnevnice. Osvešćivanjem sopstvenih i tuđih emotivnih procesa, otvorenijom komunikacijom i razvijanjem empatije poboljšavamo kvalitet međuljudskih odnosa, kao i odnos prema sebi.

Subota, 17. novembar 2018. godine
9h - 10.30h - “Progovori, jer tišina ubija!” - Otvoreno o vršnjačkom nasilju

Svakodnevnica je preplavljena sadržajima koji se bave tematikom nasilja, počevši od medijskih sadržaja, pa sve do tema o kojima diskutujemo sa svojom okolinom. Društvo, koliko god napora da ulaže u borbi protiv fenomena nasilja, čini nam se da daje slabe rezultate. Važno je osvestiti zašto je ćutanje o nasilju pogubno. Važno je pričati o vršnjačkom, porodičnom i partnerskom nasilju i mehanizmima borbe protiv ovih pojava. Tokom ovog interaktivnog predavanja diskusija će teći u smeru traženja odgovora na pitanja poput: “Da li je nasilje opšta pojava u školama? Koji su mehanizmi koje sistem predviđa u slučaju nasilja i koliko su oni uspešni? Kakve su karakteristike ličnosti nasilnika, porodice nasilnika i žrtve?”

Tokom predavanja diskusiju sa posetiocima vodiće: Karolina Vereš, psiholog i psihodramski psihoterapeut i Nina Racić psiholog i edukantkinja integrativne psihoterapije.

11h - 13h - Izazovi samohranog roditeljstva
Samohrano roditeljstvo je učestala pojava u našem društvu. Ovi roditelji se svakodnevno susreću sa mnogo više problema u odnosu na roditeljski par, od sveprisutnih predrasuda do finansijskih izazova, jer često ostaju “nevidljivi” za sistem socijalne zaštite. Samohrano roditeljstvo regrutuje sve snage jednog čoveka i kada se uspešno realizuje donosi osećaj uspešnosti i zadovoljstva koji se sa retko čim drugim može porediti. Verujemo da će se pokretanje pitanja poput: “Kakva je priroda samohranog roditeljstva?, “Koji su načini za optimalno rešavanje izazova?, “Koje su lične snage na koje se mogu osloniti samohrani roditelji?”, “Podrška koju mogu dobiti samohrani roditelji?”, otvoriti diskusiju sa mnogobrojnim zainteresovanima.

Ovo predavanje-radionica je podeljeno u dva dela, u prvom delu bavićemo se različitim aspektima samohranog roditeljstva dok je predviđeno da drugi deo bude posvećen istraživanju ličnih snaga učesnika, samohranog roditelja, u sigurnom grupnom okruženju pomoću psihodrame. Sa posetiocima će raditi Boris Telečki, psiholog i psihodramski psihoterapeut.

16h - 18h - Partnerski odnos i mentalna higijena
Svi mi, manje više, vodimo računa o higijeni našeg fizičkog tela: održavamo ličnu higijenu, redovno se hranimo i vodimo računa o svom zdravlju. Slično je i sa održavanjem higijene prostora u kome boravimo, kao i higijene prostora koji nas okružuje. Ali koliko vodimo računa o tome šta je sa higjenom naše duše, naših misli, navika i osećanja? Koliko se bavimo „higijenom“ odnosa koje gradimo sa drugim ljudima i gde su u toj priči i partnerski odnosi?

Ovo su samo neka od pitanja na koja će biti dati odgovori kroz interaktivno predavanje. Kroz diskusiju težiće se pronalaženju odgovora na pitanja kako mentalno zdravlje partnera doprinosi građenju zdravog, vitalnog, stabilnog i dugovečnog partnerskog odnosa. Predavanje drži Blaško Eržebet, diplomirani pedagog i geštalt psihoterapeut sa dugogodišnjim radnim iskustvom.

18.30 - 20h - Razumevanjem emocija do boljeg života
Poznavanje emocija od ključnog je značaja u razumevanju sopstvene ličnosti, ali i stvaranju i održavanju zdravih odnosa s drugima. Emocije su neodvojive od psihičkog i fizičkog zdravlja. Sve emocije, prijatne ili neprijatne, pružaju dragocene informacije o odnosu sa svetom i nama samima. Jednako kao što telesna bol daje signal telu da se zaštiti i čuva naše telo, tako nam i neprijatna osećanja daju signal za očuvanje našeg mentalnog zdravlja i dobrobiti. Koliko god ponekad delovale nelogično i iracionalno, emocije su tu s razlogom i važnom ulogom. Emocionalna pismenost je proces upoznavanja, razumevanja i komuniciranja svojih i tuđih emocija. Ona nas uči kako da emocije rade za nas, a ne protiv nas. Ove veštine značajno utiču na naše zadovoljstvo životom, naše međuljudske odnose i doživljaj uspeha. Kao i sve druge veštine, tako i ove možemo trenirati, razvijati i poboljšati.

Učesnici radionice će se kroz lična iskustva, vežbe i diskusiju upoznati sa tematikom emocionalne pismenosti. Cilj je da učesnici osveste važnost emocija, prepoznaju njihovu ulogu i važnost u životu, kao i sopstveni odnos prema njima.

Radionicu vodi Milana Jovićević, psiholog i psihodramski psihoterapeut. Prisustvo na svim predavanjima i radionicama je besplatno uz prethodno prijaviljivanje zbog ograničenog broja mesta.

Zainteresovani se mogu prijaviti putem mejla office@centarspektrum.com

Udruženje „Centar za lični razvoj Spektrum"

PIB: 110194311
MAT. BR.: 28236123
Ž. RAČUN: 340-11017006-13 Erste Bank

Zastupnik: Karolina Vereš
+381 66 5115102

Kontakt u Subotici

24000 Subotica,
ul. Sonje Marinković 10/1
Telefon: +381 24 534 438
Mobilni: +381 64 419 3619
Email: office@centarspektrum.com

Kontakt u Bačkoj Topoli

24300 Bačka Topola
ul. Maršala Tita 67
Telefon: +381 63 88 96 152
E-mail: office.bt@centarspektrum.com

© Copyright 2019 Centar za lični razvoj SPEKTRUM - Subotica - All Rights Reserved | Design by: InfoText Infotext