Šta da uradite kada ste u velikoj krizi ?

Krizu možete prepoznati kada:
• osećate da Vas preplavljuju osećanja;
• razmišljate da izvršite samoubistvo ili da naudite nekome drugom;
• ste Vi ili neko Vama blizak emocionalno, psihički, seksualno, fizički, izolacijom ili na neki drugi način zlostavljani;
• imate problem sa alkoholom ili drogom.

SOS telefon Szabadka –lelki segélyvonal krízishelyzetben

Na sledećim besplatnim i anonimnim telefonskim linijama možete dobiti podršku:

SOS telefon Subotica – podrška osobama u krizi
(17-22h) 024/553-000

Centar Srce – podrška osobama u krizi prevencija suicida
(17-23h) 0800/300-303

Autonomni ženski centar – SOS telefon za podršku ženama žrtvama nasilja (10-20h radnim danima) 0800/100-007

Prijava nasilja u porodici 0800/100-600

SOS Dečja linija „Broj za problem tvoj" (0-24h) 0800/123456

SOS telefon za podršku ženama sa invaliditetom 021/447-040

Astra – SOS telefon za žrtve trgovine ljudima 011/785-0000

Mesta gde možete dobiti besplatnu savetodavnu uslugu u Subotici:

Savetovalište za brak i porodicu 024/551-619
Fondacija mentalne higijene „Exspecto” (do 26. godine) 024/687-620

Grupa podrške AA (anonimni alkoholičari) u prostorijama Fondacije mentalne higijene „Exspecto” ul. Alekse Šantića 27 četvrtkom od 17h

Kontakt

Udruženje „Centar za lični razvoj Spektrum"

PIB: 110194311
MAT. BR.: 28236123
Ž. RAČUN: 340-11017006-13 Erste Bank

Zastupnik: Karolina Vereš
+381 66 5115102

Kontakt u Subotici

24000 Subotica,
Sedište: ul. Sonje Marinković 10/1
Lokacija 2: ul. Matije Gupca 118/18
Telefon: +381 24 534 438
Mobilni: +381 64 419 3619
Email: office@centarspektrum.com

Kontakt u Bačkoj Topoli

24300 Bačka Topola
ul. Maršala Tita 67
Telefon: +381 63 88 96 152
E-mail: office.bt@centarspektrum.com

© Copyright 2019 Centar za lični razvoj SPEKTRUM - Subotica - All Rights Reserved | Design by: InfoText Infotext