TELESNA PSIHODRAMA
PSYCHODRAMATIC BODYWORK®

Uvodna edukativno-iskustvena radionica
od 27. do 29. marta 2020.

Uvodna edukativno-iskustvena radionica - 2020

Radionice telesne psihodrame (PSYCHODRAMATIC BODYWORK® po učenju Susan Aaron) podrazumevaju kombinovanje dva psihoterapijska modaliteta: psihodramu i metod rada sa telom. Psihodrama koristi dramske akcione tehnike sa ciljem oslobađanja i ponovnog integrisanja blokirane spontanosti.

Telesni rad podrazumeva upotrebu “bezbednog” dodira i pomaže u prepoznavanju i razumevanju poruka našeg tela. Te poruke su najčešće maskirane u bolove, ukočenost, bolesti i sl.TEMATIKA UVODNE RADIONICE TELESNE PSIHODRAME:
• demonstracija, razumevanje i iskustvo u tkv. emocionalnim pražnjenjima (emotional releases) u radu sa osećanjima ljutnje, tuge i straha,
• mogućnost da učesnici na siguran način iskuse pražnjenje navedenih osećanja,
• demonstracija ispoljavanja ljutnje, tuge i straha od blagih emocionalnih reakcija do potpunog otpuštanja ovih emocija,
• učenje o tome gde su u telu locirana blokirana osećanja,
• učenje i uvežbavanje principa korišćenja sigurnog dodira,
• demonstracija integracije emocionalnih pražnjenja i telesnog rada na psihodramski način i učenje i uvežbavanje 6 principa teorije zatvaranja (Closure Theory).

Radna atmosfera je ispunjena spontanošću, kreativnošću, suzama i smehom gde se oseti istinska povezanost sa sobom i drugima.

USLOVI ZA UČESTVOVANJE NA RADIONICI:
Polaznici moraju biti u savetodavnom/terapijskom procesu i/ili u edukaciji za psihoterapeuta ili da su završili psihoterapijsku edukaciju (bilo kod modaliteta)

DATUM I VREME:
27. marta od 12 do 19.30 časova
28. marta od 10 do 17.30 časova
29. marta od 10 do 17.00 časova

MESTO: Beograd
Prijave su otvorene do 22. marta, a prijavljivanje je moguće putem mail adrese: bodyworkserbia@gmail.com Nakon prijave predviđen je skrining intervju zainteresovanih sa jednim od voditelja radionice, kada je neophodno uplatiti 50% kotizacije.

CENA RADIONICE:
- za prijave do 08. marta - 170€
- za prijave od 09. do 22. marta - 200€
- za edukante psihoterapije: 170€

Svaki polaznik dobija potvrdu o 18 sati iskustvenog-psihoterapijskog rada!

VODITELJI RADIONICE: Peter Haworth - Jedan od osnivača Britanske psihodramske asocijacije i senior trener Oxfordske škole psihodrame i integrativne psihoterapije (OSPIP). Radio je kao psihodramski psihoterapeut-konzultant u Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS) u Engleskoj sve do umirovljenja 2008. godine. Od 2009. godine redovno vodi radionice u Subotici, Novom Sadu i Beogradu.

Sonja Savić - Psihodramski psihoterapeut, EMDR terapeut i dečiji integrativni psihoterapeut. Nosilac Nacionalnog i Evropskog sertifikata za psihoterapiju. Živi i radi u Beogradu, sa decom i mladima, i svima onima koji se tako osećaju.

Vereš Karolina - Diplomirana psihološkinja, psihodramska psihoterapeutkinja sa završenom edukacijom iz telesne psihodrame. Poseduje Nacionalni sertifikat za psihoterapiju.

Lucija Jelić - Master psihološkinja, psihodramska psihoterapeutkinja i poseduje edukaciju iz telesne psihodrame. Vodi psihodramske radionice u Novom Sadu i drugim gradovima. Poseduje osnovni nivo edukacije iz geštalt terapije.

Jelena Milić Jerković - Psihodramska psihoterapeutkinja i specijalna pedagoškinja sa završenom edukacijom iz telesne psihodrame. Poseduje Nacionalni sertifikat za psihoterapiju. Bavi se individualnom i grupnom psihoterapijom u Beogradu.

© Copyright 2019 Centar za lični razvoj SPEKTRUM - Subotica - All Rights Reserved | Design by: InfoText Infotext