Vikend mentalnog zdravlja

25 i 26 novembar 2017

Vikend mentalnog zdravlja 25 i 26 novembar 2017

Fondacija “Danilo Kiš” u saradnji sa psihoterapeutima, savetnicima i edukantima psihoterapije Centra za lični razvoj Spektrum 25. i 26. novembra 2017. godine organizuje naredni vikend posvećen mentalnom zdravlju. Ovog meseca obeležavamo Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama kroz različita predavanja o porodici.

Ukoliko želite da učestvujete u nekoj od predavanja pozivamo vas da se prijavite.
Učešće je besplatno ali je neophodno prijaviti svoje učešće putem mejla: office@centarspectrum.com

Subota, 25. novembar 9.00-10.00


Razgovor: “Pričajmo o psihoterapiji uz kafu” 
Tema interaktivne diskusije je porodična psihoterapija u praksi - Kada? Kako? Zašto?
Moderator: Nina Racić (edukantkinja integrativne psihoterapije)
Gost: Jelena Janjić (porodični psihoterapeut)

10.30-12.00
Predavanje: “Od gneva do saradnje”
Teme: Da li je agresivnost izražavanje gneva, ljutnje, odgovor na frustraciju ili je nužan deo genetskog paketa ponašanja ljudi? Kako se manifestuje agresivnost u različitim fazama razvoja? Da li treba da se borimo protiv svih oblika agresivnog ponašanja? Šta je razlika između prosocijalne i antisocijalne agresivnosti? Koji su skriveni oblici agresivnog ponašanja? Koji su uticaji fizičkog kažnjavanja, traumatskih doživljaja, nedostatka granica, pogrešnog načina organizacije obaveza i kompetitivan milje vaspitanja i obrazovanja? Da li je razvijanje tolerancije, strpljenja i kooperativnosti put za smanjivanje i menjanja agresivnog obrazaca ponašanja?
Predavač: Pete Ištvan, klinički psiholog i psihoterapeut, edukator dečije integrativne psihoterapije

17.00-19.00
Predavanje: „Snaga žrtve"
Teme: Odnos žrtva – agresor i fenomeni koji prate taj odnos; Iracionalna uverenja u ulozi žrtve; Otpisivanja snaga, moći i resursa u ulozi žrtve; Zašto se obrasci ponavljaju i kako ih prepoznati; Kako vratiti osećaj moći i kontrole u svoj život; Izlazak iz uloge žrtve i kako napraviti sopstvenu psihološku „sigurnu kuću“;

Predavač: Filip Đorđević, psiholog, psihoterapeut u edukaciji i superviziji transakcione analize iz Psihoterapijskog savetovališta „Đorđević“ u Novom Sadu.

Nedelja, 26. novembar 18.00-20.00
Predavanje: “Psihoedukativno predavanje o nasilju nad ženama”
Prilog podizanju svesti o ovom fenomenu. Šta je zapravo nasilje, koji su oblici nasilja, uzroci, zakonski okvir i moguća zaštita, koje su institucije na raspolaganju, psihološke posledice nasilja, načini borbe protiv nasilja nad ženama i dr.
Voditelj: Boris Telečki, psiholog i psihodramski psihoterapeut sa dugogodišnjim radnim iskustvom u Centru za socijalni rad

© Copyright 2019 Centar za lični razvoj SPEKTRUM - Subotica - All Rights Reserved | Design by: InfoText Infotext