23. Evropski kongres psihoterapeuta

i 8. Kongres psihoterapeuta Srbije

Evropski kongres psihoterapeuta i 8. Kongres psihoterapeuta Srbije

Krajem oktobra u Beogradu je održan 23. Evropski kongres psihoterapeuta i 8. Kongres psihoterapeuta Srbije. Na ovom prestižnom skupu Centar za lični razvoj Spektrum je predstavio svoj pilot projekat o primeni integrativne dijalektičko bihejvioralne terapije u radu sa adolescentima koji se samopovređuju. U ime Centra temu je izlagala Karolina Vörös.

Udruženje „Centar za lični razvoj Spektrum"

PIB: 110194311
MAT. BR.: 28236123
Ž. RAČUN: 340-11017006-13 Erste Bank

Zastupnik: Karolina Vereš
+381 66 5115102

Kontakt u Subotici

24000 Subotica,
ul. Sonje Marinković 10/1
Telefon: +381 24 534 438
Mobilni: +381 64 419 3619
Email: office@centarspektrum.com

Kontakt u Bačkoj Topoli

24300 Bačka Topola
ul. Maršala Tita 67
Telefon: +381 63 88 96 152
E-mail: office.bt@centarspektrum.com

© Copyright 2019 Centar za lični razvoj SPEKTRUM - Subotica - All Rights Reserved | Design by: InfoText Infotext