Šta dete treba da ume i zna u periodu pred polazak u školu?

Šta dete treba da ume i zna u periodu pred polazak u školu

Period razvoja deteta između šeste i sedme godine ispunjen je velikim promenama i unapređenjem detetovih sposobnosti u motoričkom, intelektualnom i emocionalnom smislu. Sazrevanje (u sprezi sa vaspitanjem i socijalizacijom) je učinilo svoje i dete je odjednom sposobno za mnogo veći broj zadataka, aktivnosti i ponašanja koje nije razumelo ili umelo da uradi.Šta je ono što dete u periodu pred polazak u školu treba da zna, ume? Za šta bi trebalo da je dete starosti između šest i sedam godina sposobno i čemu je doraslo?

Motorni razvoj se može podeliti na razvoj krupne motorike koja će kasnije prestavljati osnovu za koordinaciju, ravnotežu i snalaženje u prostoru i na sitnu motoriku koja je osnova za sve akivnosti koje zahtevaju pokrete prstiju i šake kao npr. pisanje. Dete na ovom uzrastu trebalo bi da može stoji na jednoj nozi bez podrške oko 40 sekundi, da ume da vozi bicikl, da preskače kanap obema nogama istovremeno, da hvata loptu jednom rukom, da se oblači samo, da vezuje pertle. Osim toga trebalo bi da može da palcem dodirne svaki prst pojedinačno, namotava konac na kalem, pravi lepezu od papira, seče i lepi jednostavne oblike od papire, precrtava romb, koristi zarezač. U ovom uzrastu dete bi trebalo da ume da pravilno drži olovku, između srednjeg prsta i kažiprsta, da počinje red u prepisivanju znakova s leva na desno. Perceptivne sposobnosti- oštrina vida deteta na ovom uzrastu skoro je kao kod odraslih, dete bi trebalo da ume da pronalazi sličnosti i razlike u crtežima i da ume da pronađe jednostavniju sliku u komplikovanijoj.

Intelektualne sposobnosti u ovom perioda razvijaju se velikom brzinom. Dete zna koja je njegova leva a koja desna ruka. Dete bi trebalo da ume da izvrši tri naloga data zajedno. Na primer, ako kažete detetu: „Zatvori vrata, ali pogledaj da li je napolju kiša i donesi bojice.“, dete bi trebalo to da ume da uradi. Trebalo bi da ume da razvrstava i upoređuje predmete po boji obliku veličini i debljini. Tokom sedme godine javljaju se i počeci logičkih operacija koje su veoma važne za razumevanje matematičkih pojmova u osnvnoj školi. Na ovom uzrastu dete počinje da razumeva inkluziju klasa, npr. ono zna da postoje domaće i divlje životinje i da su obe kategorije u stvari podkategorije klase životinja.

Verbalne sposobnosti se razvijaju od rođenja deteta iako dete najčešće progovara između prve i druge godine. Razvoj govora veoma je važan i prožima se sa razvojem mišljenja. Dete na uzrastu od šest godina govori konkretno i jasno, artikuliše pravilno sve glasove (r, l, lj, nj mogu biti problem ali ako ne može da izgovori neki od ostalih glasova, detetu će biti potrebna pomoć logopeda). Dete na ovom uzrastu ume da prepriča kratku priču, piše i čita svoje ime, pita za značenje reči, razume predloge (ispred, iza, u sredini, napred nazad, levo esno i ume da uradi instrukciju sa predlogom).

Dete koje je socijalno i emocionalno zrelo na ovom uzrastu ume da koristi kompletan pribor za hrenjenje, pravi sebi sendvič, čisti svoje cipele, ide samo u komšiluk, može mu se poveriti manja suma novca. Dete u grupi dece pokazuje zaštitničko ponašanje prema mlađoj deci, bira najboljeg druga, poštuje pravila igre sa vršnjacima. Dete na ovom uzrastu prepoznaje i imenuje svoja osećanja ljubavi, radosti, tuge, besa, razočarenja, straha. Ono najčešće ima veliki stepen empatije, i trebalo da ume da situaciju sagleda iz ugla drugoga, tj da ume da „ stane u tuđe cipele“ u ovom uzrastu ume da čeka na svoj red, da odloži potrebe na nekoliko minuta, da ume da sarađuje i i učestvuje ili organizuje zajedničke aktivnosti sa decom. Dete na ovom uzrastu sposobno je da spava samo, ne traži da spava sa roditeljima. Tipično se na ovom uzrastu javljaju strahovi od natprirodnih bića ili realistični strahovii to ne bi trebalo da zabrine roditelje, osim ako strahovi potraju ili ako su intenzivni.

Ukoliko dete ne ume da obavlja neku od navedenih veština ili nije dostiglo određeni stepen razvoja, treba imati u vidu da kod većine dece razvoj teče skokovito, što znači da se posle određenog perioda stagnacije kod dece primećuje brz napredak u bilo kojoj od navedenih oblasti. Takođe treba naglasiti da se kod dece ne dešava napredak u svim oblastima istovremeno. Kod nekog deteta brže će se razviti intelektualne veštine ali će motorički razvoj kasniti dok će kod druge dece npr socioemocionalne veštine doći najpre do izražaja.Kontakt

Udruženje „Centar za lični razvoj Spektrum"

PIB: 110194311
MAT. BR.: 28236123
Ž. RAČUN: 340-11017006-13 Erste Bank

Zastupnik: Karolina Vereš
+381 66 5115102

Kontakt u Subotici

24000 Subotica,
Sedište: ul. Sonje Marinković 10/1
Lokacija 2: ul. Matije Gupca 118/18
Telefon: +381 24 534 438
Mobilni: +381 64 419 3619
Email: office@centarspektrum.com

Kontakt u Bačkoj Topoli

24300 Bačka Topola
ul. Maršala Tita 67
Telefon: +381 63 88 96 152
E-mail: office.bt@centarspektrum.com

© Copyright 2019 Centar za lični razvoj SPEKTRUM - Subotica - All Rights Reserved | Design by: InfoText Infotext