Koja je razlika između psihologa, psihoterapeuta i psihijatra?

Koja je razlika između psihologa, psihoterapeuta i psihijatra?

U dosadašnjem radu dosta sam se susretala sa pitanjima ljudi kako se postaje psihoterapeut, da li to može da radi psiholog nakon završenih osnovnih studija, da li je psiholog automatski i psihoterapeut, u čemu je razlika između psihologa i psihijatra... Shvatila sam da je mnogo nedoumica i pogrešnih pretpostavki prisutno u javnosti što se tiče ovih pitanja. Zato sam odlučila da u ovom tekstu razjasnim postojeće nejasnoće i shvatanja.Psiholog je osoba koja je završila studije u okviru filozofskog fakulteta, na odseku za psihologiju. Studije psihologije omogućavaju usmerenje po raznim modulima: klinički psiholog, istraživački, psihologija obrazovanja, psihologija rada, industrijsko-organizaciona psihologija, razvojna i pedagoška psihologija i sl.

Tokom mojih studija psihologije, uglavnom sam dobijala teorijska znanja iz različitih oblasti: opažanje, učenje, motivacija, kognicije i memorija, ličnost, razvojna psihologija, psihopatologija, savetovanje, celokupna metodologija zajedno sa znanjem statističke obrade podataka jednog istraživanja... Zapravo, usmeravana sam bila na naučnu psihologiju i na poznavanje zdravog čoveka. Studije su mi omogućile usvajanje brojnih teorijskih znanja, ali nakon završetka studija shvatila sam da nemam mnogo praktičnog znanja, osim primene pojedinih kliničkih testova ličnosti i sposobnosti i realizacije istraživanja.

Psiholozi mogu da se bave suštinski različitim zanimanjima, mogu raditi u medicinskim ustanovama kao član stručnih timova (zajedno sa psihijatrima, pedijatrima, lekarima opšte prakse, socijalnim radnicima itd.), ali i u drugim ustanovama u kojima mogu obavljati poslove postavljanja dijagnoze i raznih procena (zatvori, škole, službe za zapošljavanje), mogu pružati psihološku pomoć ljudima koji nisu nužno psihijatrijski lečeni ili imaju velike probleme u životu, ljudima koji jednostavno imaju tegobe, kao i svako od nas, u nekom trenutku života. U svom radu, psiholozi mogu, ali ne moraju, da postavljaju medicinske dijagnoze i nemaju ovlašćenje da prepisuju lekove, već se isključivo bave sprovođenjem psiholoških tretmana, što uključuje razgovor sa klijentima, psihološko testiranje, psihološko savetovanje i primenu različitih psiholoških tehnika.

Psihijatri imaju drugačiji profesionalni razvojni put. Oni prvo moraju završiti osnovne studije medicine, nakon kojih postaju lekari opšte prakse. Nakon toga sledi specijalizacija iz oblasti psihijatrije. Njihova edukacija je usmerena na prepoznavanje psihopatologije kao skupa simptoma (kao i u slučaju telesnih bolesti). Oni kroz razgovor sa pacijentom tragaju za simptomima i koristeći priručnik MKB-10, na osnovu skupa simptoma, daju dijagnozu o vrsti psihičkog poremećaja, i na temelju toga, prepisuju određenu vrstu lekova i odlučuju o vrsti lečenja: kućno lečenje, lečenje u dnevnoj bolnici, zadržavanje na odeljenju.

Psihoterapijom se može baviti neko ko je završio najpre fakultet humanističkog usmerenja (ili ako nije, polaže diferencijalne ispite – tzv. propedevtiku), i ko je pohađao edukaciju nekog od udruženja priznatog od strane Saveza psihoterapeuta Srbije (SDPS). To znači da svi psiholozi i psihijatri nisu ujedno i psihoterapeuti, to su samo oni koji su završili određene edukacije. U razvijenijim zemljama, zanimanje psihoterapeuta se smatra zasebnom profesijom. U toku svoje edukacije, psihoterapeuti usvajaju određenu vrstu teorije i niz veština i tehnika sa kojima pristupaju teškoćama klijenata. Klijenti mogu imati širok dijapazon smetnji: od komunikacijskih teškoća, emocionalnih problema, životnih kriza, bolesti zavisnosti, psihosomatskih problema, opsesivno-kompulsivnih misli i radnji, disfunkcionalnih međuljudskih odnosa, ili samo jednostavno žele da unaprede svoje mentalno zdravlje, rade na svom ličnom rastu i razvoju, povećaju samosvest i poboljšaju kvalitet svog života, kao i da bolje funkcionišu.

Kontakt

Udruženje „Centar za lični razvoj Spektrum"

PIB: 110194311
MAT. BR.: 28236123
Ž. RAČUN: 340-11017006-13 Erste Bank

Zastupnik: Karolina Vereš
+381 66 5115102

Kontakt u Subotici

24000 Subotica,
Sedište: ul. Sonje Marinković 10/1
Lokacija 2: ul. Matije Gupca 118/18
Telefon: +381 24 534 438
Mobilni: +381 64 419 3619
Email: office@centarspektrum.com

Kontakt u Bačkoj Topoli

24300 Bačka Topola
ul. Maršala Tita 67
Telefon: +381 63 88 96 152
E-mail: office.bt@centarspektrum.com

© Copyright 2024 Centar za lični razvoj SPEKTRUM - Subotica - All Rights Reserved | Design by: InfoText Infotext