Postpartalna depresija

Postpartalna depresija

Postpartalni period je vreme nakon porođaja do godinu dana posle porođaja tokom kojeg se žena suočava sa novom ulogom i mnogim promenama kojima treba da se adaptira. Takođe, briga o dobrobiti i zadovoljenju potreba novorođenčeta, kao i njegova potpuna zavisnost od osoba koje se o njemu brinu pred ženu postavlja zadatke ovladavanja novim kompetencijama i ponašanjima.Međutim, mnoge žene nakon porođaja ne osećaju „sreću i zadovoljstvo“, „novi polet i energiju“, već opisuju osećanja tuge, beznađa, iscrpljenosti i depresije što u značajnoj meri može da umanji njihovu spremnost i sposobnost da se adekvatno adaptiraju na novonastale životne promene. Istraživanja pokazuju da oko 20% žena pati od depresije u nekom periodu života, ali i da je pet nedelja nakon porođaja tri puta veća učestalost javljanja depresivnog poremećaja što postpartalnu depresiju čini ozbiljnim problemom koji može da ima negativan uticaj na kvalitet života žena, novorođenčadi ali i njihovih porodica. Epidemiološke studije pokazuju da oko 40-50% epizoda postpartalne depresije ne bude prepoznato od strane profesionalaca. S druge strane. žene često u strahu od stigme koja se vezuje za psihičke poremećaje, pa tako i postpartalnu depesiju, često pate „u tišini“ bez adekvatne medicinske i psihosocijalne podrške.

Postpartalna depresija (PPD) predstavlja spektrar poremećaja koji obuhvata tri sindroma – postpartalnu tugu (bejbi bluz), postpartalnu depresiju i postpartalnu psihozu. Razlikovanje postpartalne depresije od piostpartalne tuge i postpartalne psihoze je nužno jer ovi poremećaji nisu jednaki ni po trajanjum ni po učestalosti javljanja ali ni po ozbiljnosti stanja.

Postpartalna tuga je blagi, prolazni poremećaj raspoloženja koji se javlja kod 30-75% žena sa početkom simptoma 3-4 dana nakon porođaja i njihovim spontanim povlačenjem do četrnaestog dana. Simptomi se manifestuju kao nestabilnost raspoloženja, plačljivost, smanjenje apetita i problemi sa spavanjem.

Postpartalna psihoza je ozbiljniji poremećaj koji se javlja ređe, u proseku 1 do 2 slučaja na 1000 porođaja,a većina epizoda se javlja u prve četiri nedelje nakon porođaja. Najčešći simptomi su depresivno, ushićeno ili labilno raspoloženje, dezorganizovano ponašanje sa deluzijama i halucinacijama. Podaci pokazuju da postpartalna psihoza, ukoliko se ne leči, može dovesti do samoubistva, ubistva ili ubistva deteta.

Postpartalna depresija se definiše kao nepsihotična depresivna epizoda koja može da se javi u bilo kom momentu nakon porođaja do godinu dana nakon porođaja. Javlja se kod 10-15% žena nakon porođaja i uključuje pojavu osećanja beznadežnosti,tuge, samooptuživanja, manjak samopouzdanja, snižene životne energije, gubitka apetita, nemira, preterane zabrinutosti, nesanice, osećanja krivice, bezvrednosti kao i suicidalne misli. Česte su smetnje pamćenja i koncentracije, somatske žalbe kao i opsesivno mišljenje koje je uglavnom vezano za zdravlje novorođenčeta. Trajanje postpartalne depresije zavisi od ozbiljnosti samog poremećaja iako epizode najčešće traju od tri meseca do godinu dana nakon porođaja.

Autor teksta: Dijana Živanović

Kontakt

Udruženje „Centar za lični razvoj Spektrum"

PIB: 110194311
MAT. BR.: 28236123
Ž. RAČUN: 340-11017006-13 Erste Bank

Zastupnik: Karolina Vereš
+381 66 5115102

Kontakt u Subotici

24000 Subotica,
Sedište: ul. Sonje Marinković 10/1
Lokacija 2: ul. Matije Gupca 118/18
Telefon: +381 24 534 438
Mobilni: +381 64 419 3619
Email: office@centarspektrum.com

Kontakt u Bačkoj Topoli

24300 Bačka Topola
ul. Maršala Tita 67
Telefon: +381 63 88 96 152
E-mail: office.bt@centarspektrum.com

© Copyright 2024 Centar za lični razvoj SPEKTRUM - Subotica - All Rights Reserved | Design by: InfoText Infotext