Postnatalna depresija
- Simptomi, uzroci 1. deo

Postnatalna depresija 1deo

Postanatalna depresija javlja se češće nego što mislimo. Ne obraćaju se sve novopečene majke sa simptomima depresije psihologu, psihijatru ili psihoterapeutu, pa realan broj nije moguće utvrditi. Jako često žene posle porođaja pate same i time nepotrebno uvećavaju svoju bol.Šta je ustvari postnatalna ili posleporođajna depresija? I da li je svako sniženo raspoloženje ili porodiljina potreba za plačem signal za uzbunu?

Prve nedelje posle porođaja javlja se tzv. baby blues i on uključuje manjak energije, slabost, ranjivost, nagle promene raspoloženja, plačljivost, zbunjenost, konfuziju, anksioznost. Prolaznog je karaktera i gotovo sve porodilje ga doživljavaju u nekoj meri. Može da traje do mesec dana.

Teži oblik je postnatalna depresija koja se javlja obično jedan do dva meseca posle porođaja. To je depresivno stanje koje pogađa 10-15% žena nakon porođaja, ali simptomi mogu da se jave već i u trudnoći (otprilike kod svake četvrte porodilje sa postpartalnom depresijom simptomi počinju već u toku trudnoće).

Simptomi su:

• sniženo raspoloženje tokom većine dana,
• značajno smanjenje interesovanja ili uživanja u većini aktivnosti tokom većeg dela dana,
• poremećaj sna (premalo ili previše sna, problemi pri usnivanju ili buđenje tokom noći sa nemogućnošću ponovnog usnivanja, buđenje bez razloga u ranu zoru itd),
• poremećaj apetita sa smanjenjem težine,
• gubitak energije i umor,
• osećanje bezvrednosti,
• razmišljanje o smrti,
• teškoće u koncentraciji i mišljenju,
• nervoza,
• negativne misli, preteran strah za bebu,
• anksioznost koja se ogleda u nedostatku privrženosti bebi, a što za posledicu ima i osećaj griže savesti zbog toga.


Puno toga je nabrojano od simptoma i svako od nas se može pronaći u nekim od njih, ali nije svako smanjenje interesovanja ili poremećaj sna postnatalna depresija. Da bi se dijagnostikovala, potrebno je da od navedenih simptoma bude prisutno bar 5 tokom minimum dve (iste) nedelje. Treći, najteži ali i najređi oblik je postnatalna psihoza koja se obično javlja u prve 4 nedelje nakon porođaja. Samo kod 0,1 do 0,2% novopečenih majki se javlja. Uključuje sumanute misli, halucinacije, kognitivne deficite i poremećaj raspoloženja. Ako se jave ovi simptomi, obavezan je odlazak kod psihijatra. Veliki broj studija pokazuje da se najveći broj žena sa postpartalnom psihozom uz adekvatnu terapiju potpuno oporavi i vrati u normalan život.

Zašto se javlja postnatalna depresija? Najčešći uzrok je disbalans hormona. Hormoni se svakako menjaju posle porođaja, a disbalans nastaje kad je ta promena prebrza, prespora, previsoka ili preniska. Nekad je uzrok disfunkcija tiroidne žlezde. Veliki uzročnik može biti i stres, kao što su nezaposlenost, finansijski problemi, problemi u braku, napuštanje od strane partnera, nedostatak socijalne podrške, konflikt u porodici, naročito konflikt između porodilje i njene majke.

Uzrok se nekad krije i u premoru porodilje. Bebe u prvim danima uzimaju svo vreme i pažnju porodilje koja ima pune ruke posla. Zato je jako važno da neko brine o porodilji, bilo bi idealno da joj neko skuva, pospremi, pričuva bebu dok se ona malo odmori, prošeta ili istušira. U našoj kulturi je uobičajeno da se ženi nameće krivica ako zapostavi patnera u ovom periodu, nameće joj se obaveza da brine i o partnerovim potrebama. A zapravo bi trebalo da on brine o njoj.

Mogu postojati i drugi uzroci, kao što su komplikacije pri porođaju, prethodni psihološki poremećaji, prethodna postnatalna depresija itd.Kontakt

Udruženje „Centar za lični razvoj Spektrum"

PIB: 110194311
MAT. BR.: 28236123
Ž. RAČUN: 340-11017006-13 Erste Bank

Zastupnik: Karolina Vereš
+381 66 5115102

Kontakt u Subotici

24000 Subotica,
Sedište: ul. Sonje Marinković 10/1
Lokacija 2: ul. Matije Gupca 118/18
Telefon: +381 24 534 438
Mobilni: +381 64 419 3619
Email: office@centarspektrum.com

Kontakt u Bačkoj Topoli

24300 Bačka Topola
ul. Maršala Tita 67
Telefon: +381 63 88 96 152
E-mail: office.bt@centarspektrum.com

© Copyright 2019 Centar za lični razvoj SPEKTRUM - Subotica - All Rights Reserved | Design by: InfoText Infotext