Kakvi ste u ljubavnim odnosima ? - Tipovi afektivne vezanosti

Kakvi ste u ljubavnim odnosima ? - Tipovi afektivne vezanosti

Verovatno ste primetili da se ljudi međusobno razlikuju po svojoj osećajnosti i količini ljubavi ili truda koje ulažu u ljubavnu vezu kao i u druge značajne odnose. Te razlike nisu slučajne i zavise u velikoj meri od toga kakvu su pažnju i ljubav dobili u prve dve godine života od svoje majke.Američka razvojna psihološkinja Meri Ensvord i engleski psihoanalitičar Džon Bolbi razvili su teoriju afektivne vezanosti koja je objasnila kako prve dve godine i naša veza sa majkom utiču na naše ponašanje u svim vezama kasnije u životu. U toj teoriji naveli su četiri tipa afektivne vezanosti:

1. Sigurna afektivna vezanost. Razvija se kod dece čije mame adekvatno odgovaraju na dečije potrebe i dosledno su dostupne detetu. Dete razvija sliku o sebi kao o biću koje je vredno ljubavi i pažnje, druge doživljava kao ljude u koje može imati poverenja. Imaju pozitivan model sebe i drugih. Kasnije u životu ove osobe grade autentične, otvorene partnerske odnose, imaju visoko samopouzdanje i nisku anksioznost u odnosima.

2. Izbegavajuća afektivna vezanost. Razvija se kod dece čije su mame odbacujuće, ne odgovaraju na detetove potrebe, pa dete razvija sliku o sebi da nije vredno ljubavi a o drugima da ne može da se osloni na njih. Za ovu decu svet je ugrožavajuće mesto, pa podižu zid oko sebe ne puštajući nikoga blizu. Roditelje mogu doživljavati kao odbacujuće, ometajuće ili kontrolišuće. Često kao odbrambeni mehanizam razvijaju pozitivnu sliku o sebi a negativnu o drugim ljudima. Kada odrastu, ulažu samo u sebe, nikad u druge. Ne ulažu energiju u razvoj bliskosti, nego u materijalne stvari i njihove partnerske veze su površne i kratkotrajne.

3. Ambivalentna ili anksiozna afektivna vezanost. Ovaj tip afektivne vezanosti se razvija kod dece čije majke su bile selektivno dostupne i nedosledne u odgovaranju na dečije potrebe. Infantilna majka čas pruža ljubav, čas odbacuje. Dete ulaže veliki napor da obezbedi majčinu naklonost i pažnju, pa postaje izraženije vezano za majku- zavisno tzv. lepljivo dete. U zavisnosti od onoga na šta majka najdoslednije reaguje, dete može postati dominantno plašljivo, bolešljivo, nesmotreno itd. Ova deca veliku energiju ulažu u prepoznavanje potreba drugih kako bi obezbedila ljubav. Imaju negativan model sebe a pozitivan model drugih. Logično, kad porastu, ovi ljudi nastavljaju sa zavisničkim, lepljivim ponašanjem u ljubavnim vezama. Oni su preokupirani partnerom, anksiozni, preterano se investirajući u partnersku vezu. Njihove veze sklone su simbiozi, dramatične su i često upakovane u romantičnu priču o pravoj ljubavi koja ne zna za granice.

4. Dezorjentisana afektivna vezanost. Razvija se kod dece koja su imala zlostavljajuće ili psihički bolesne roditelje. Ova deca pokazuju izvestan stepen dezorjentisanog ili dezorganizovanog ponašanja. Roditelj nije sigurna baza nego i sam zastrašuje dete. Zbog toga je dete u stalnom konfliktu- ima potrebu za vezivanjem ali se i plaši. Odriče se svoje autentičnosti. Sa roditeljima je u emocionalnom konfliktu, zastrašeno je, povlači se ili pada u depresiju. Ima negativni model i sebe i drugih ljudi. Kad odrastu, ovi ljudi skloni su razvijanju zavisnosti od drugih dok istovremeno izbegavaju bliskost da ne bi bili povređeni potencijalnim odbacivanjem i gubitkom. Njihove partnerske veze su haotične i retke. Velika verovatnoća pojavljivanja depresivnih epizoda.

Iz svega iznetog, priozlazi zaključak da je sigurna vezanost najpoželjniji tip afektivne vezanosti. To je ono čemu svi treba da težimo. Ovi modeli vezanosti relativno su trajni i teško se menjaju, ali dobra vest je da ih nije nemoguće promeniti, odnosno ublažiti postojeći. Kako? Prepoznavanjem kojem tipu (ili kombinaciji tipova) afektivne vezanosti pripadamo, upornim radom na sebi koji podrazumeva osvešćivanje podsvesnih procesa i iracionalnih uverenja o sebi i svetu, radom na ranoj traumi.Kontakt

Udruženje „Centar za lični razvoj Spektrum"

PIB: 110194311
MAT. BR.: 28236123
Ž. RAČUN: 340-11017006-13 Erste Bank

Zastupnik: Karolina Vereš
+381 66 5115102

Kontakt u Subotici

24000 Subotica,
Sedište: ul. Sonje Marinković 10/1
Lokacija 2: ul. Matije Gupca 118/18
Telefon: +381 24 534 438
Mobilni: +381 64 419 3619
Email: office@centarspektrum.com

Kontakt u Bačkoj Topoli

24300 Bačka Topola
ul. Maršala Tita 67
Telefon: +381 63 88 96 152
E-mail: office.bt@centarspektrum.com

© Copyright 2019 Centar za lični razvoj SPEKTRUM - Subotica - All Rights Reserved | Design by: InfoText Infotext