Kako da unapredite detetove sposobnosti i veštine u periodu pred polazak u školu ?

Kako da unapredite detetove sposobnosti i veštine u periodu pred polazak u školu

Polazak u školu predstavlja značajan događaj u životu deteta, završetak jedne životne faze i početak nove, druge faze u motoričkom, psihološkom, socijalnom i intelektualnom razvoju. Kako pripremiti dete za školu, kako vežbati, unaprediti sve veštine i sposobnosti potrebne za školu?Motoričke sposobnosti deteta možete unaprediti samim kretanjem. Dete predškolskog uzrasta treba da provodi u šetnji, vožnji bicikla, skakanju, trčanju ili sličnim motoričkim aktivnostima bar tri sata dnevno.

Sitnu motoriku koja je važna za učenje pisanja, možete unaprediti lepljenjem kolaža od sitnih delova papira, slaganjem puzzle, (obe aktivnosti unaređuju i percepciju). Iscrtavanjem krivih i pravih linija i krugova, kvadrata, rombova, trouglova i slično. Vežbanje vezivanja različitih vrsta čvorova (kao što to rade izviđači), zatim štrikanje, heklanje, zakucavanje eksera, zavrtanje šarafa su sve aktivnosti koje unapređuju sitnu motoriku.

Slobodna igra sa vršnjacima veoma je važna jer u tom uzrastu dete uči kako da se ponaša u grupi vršnjaka, donosi različite samostalne odluke u nepredviđenim situacijama (npr. drug ga nagovara da se popne na drvo, i dete mora da donese odluku da li je to za njega rizično ponašanje). Kroz ovakav tip igre dete se uči samostalnosti i odgovornosti za druge, proceni situacije i ljudskog ponašanja. Kada dete učestvuje u slobodnoj igri sa drugom decom, uči se i poštovanju pravila koja su doneta na nivou grupe, uči se da odloži svoje potrebe i poštuje želje i potrebe drugih. Dete se u ovakvom tipu igre uči čak i organizacionim sposobnostima ako je npr u situaciji da organizuje igru za drugu decu.

Logičko matematičke sposobnosti možete razvijati različitim zagonetkama, enigmatičkim zadacima za ovaj uzrast, igrati se sa instrukcijama u kojima postoje predlozi: napred nazad na iznad, ispod, levo od desno od… Dati instrukciju detetu da postavi predmet levo od televizora a ispred knjige. Korisno je rastavljati stvari na delove i ponovo ih sastavljati (kako bi dete unapredilo pojam analize i sinteze) Tu dolaze u obzir igre sa plastelinom kada dete može da sastavi i rastavi slovo ili cifru od plastelina ili da je napravi od lego kockica.

Verbalne sposobnosti razvijaju se prepričavanjem i pričanjem priča. Dete bi trebalo da ispriča priču koju je od vas čulo ili da može da prepriča svoj dan ili događaj iz vrtića. Igrica u kojoj dete kaže jednu reč a roditelj kaže suprotan pojam ili pojam koji je: manji, veći, deblji, uži, širi, viši, od zadatog su odlične. Igra “slovo na slovo” takođe je dobra za unapređivanje verbalnih sposobnosti deteta. Pitati kako je dete razumelo priču ili neki događaj koji vam je ispričalo uvek je korisno, kako radi verbalnog razvoja tako i zbog socioemocionalnog razvoja.

Ova vrsta razvoja unapređuje se vežbanjem imenovanja svojih i tuđih emocija, razgovorima o tome kako emocije utiču na naše ponašanje, razgovor o svojim i vrednostima dugih ljudi i dece sa kojima predškolac dolazi u kontakt. Smišljanje priča u kojima su akteri izmišljene ličnosti, životinje ili predmeti pomaže deci da svoja osećanja kojih nekada nisu svesna predstave u priči i tako ih eksternalizuju i pokažu na socijalno prihvatljiv način. Igre u kojima dete glumi, igra se sa lutkama i rekvizitima takođe su korisne za emocionalno funkcionisanje dece.Kontakt

Udruženje „Centar za lični razvoj Spektrum"

PIB: 110194311
MAT. BR.: 28236123
Ž. RAČUN: 340-11017006-13 Erste Bank

Zastupnik: Karolina Vereš
+381 66 5115102

Kontakt u Subotici

24000 Subotica,
Sedište: ul. Sonje Marinković 10/1
Lokacija 2: ul. Matije Gupca 118/18
Telefon: +381 24 534 438
Mobilni: +381 64 419 3619
Email: office@centarspektrum.com

Kontakt u Bačkoj Topoli

24300 Bačka Topola
ul. Maršala Tita 67
Telefon: +381 63 88 96 152
E-mail: office.bt@centarspektrum.com

© Copyright 2019 Centar za lični razvoj SPEKTRUM - Subotica - All Rights Reserved | Design by: InfoText Infotext