USPEŠAN KONKURS

Donacija Betlen Gabor i Fondacije Sekereš Laslo

Na konkursu „Za mađarsku kulturu i obrazovanje“, u organizaciji donatora Betlen Gabor i Fondacije Sekereš Laslo, Centar za lični razvoj Spektrum je dobio sredstva za realizaciju projekta „Odrasti u igri“. Donacija u iznosu od 150.000 forinti iskorišćena je za opremanje dečije terapijske prostorije sa obrazovnim i razvojnim igračkama.

Ova donacija je omogućila da se unapredi rad dečjih psihoterapeuta u Spektrumu, koji rade sa decom uzrasta od 5 do 14 godina. Dosadašnji fond Centra obogaćen je lutkarskom pozornicom i ginjolkama, lutkama, plišanim igračkama, tepihom, jastucima i ćebadima, “loptama osećanja” i drvenim igračkama.  

Udruženje „Centar za lični razvoj Spektrum"

PIB: 110194311
MAT. BR.: 28236123
Ž. RAČUN: 340-11017006-13 Erste Bank

Zastupnik: Karolina Vereš
+381 66 5115102

Kontakt u Subotici

24000 Subotica,
ul. Sonje Marinković 10/1
Telefon: +381 24 534 438
Mobilni: +381 64 419 3619
Email: office@centarspektrum.com

Kontakt u Bačkoj Topoli

24300 Bačka Topola
ul. Maršala Tita 67
Telefon: +381 63 88 96 152
E-mail: office.bt@centarspektrum.com

© Copyright 2019 Centar za lični razvoj SPEKTRUM - Subotica - All Rights Reserved | Design by: InfoText Infotext