Uvodna edukativno-iskustvena radionica TELESNA PSIHODRAMA - PSYCHODRAMATIC BODYWORK® od 24. do 26.03.2023.

Uvodna edukativno-iskustvena radionica TELESNA PSIHODRAMA 2023

Radionice telesne psihodrame (PSYCHODRAMATIC BODYWORK® po učenju Susan Aaron) podrazumevaju kombinovanje dva psihoterapijska modaliteta: psihodramu i metod rada sa telom.  

Psihodrama koristi dramske akcione tehnike sa ciljem oslobađanja i ponovnog integrisanja blokirane spontanosti. Telesni rad podrazumeva upotrebu “bezbednog” dodira i pomaže u prepoznavanju i razumevanju poruka našeg tela. Te poruke su najčešće maskirane u bolove, ukočenost, bolesti i sl.TEMATIKA UVODNE RADIONICE TELESNE PSIHODRAME:

• demonstracija, razumevanje i iskustvo u tkv. emocionalnim pražnjenjima (emotional releases) u radu sa osećanjima ljutnje, tuge i straha,
• mogućnost da učesnici na siguran način iskuse pražnjenje navedenih osećanja,
• demonstracija ispoljavanja ljutnje, tuge i straha od blagih emocionalnih reakcija do potpunog otpuštanja ovih emocija,
• učenje o tome gde su u telu locirana blokirana osećanja,
• učenje i uvežbavanje principa korišćenja sigurnog dodira,
• demonstracija integracije emocionalnih pražnjenja i telesnog rada na psihodramski način i
• učenje i uvežbavanje 6 principa teorije zatvaranja (Closure Theory).

Radna atmosfera je ispunjena spontanošću, kreativnošću, suzama i smehom gde se oseti istinska povezanost sa sobom i drugima. Jezik koji cemo koristiti u radu je srpski, a po potrebi biće obezbeđen prevod sa engleskog.

USLOVI ZA UČESTVOVANJE NA RADIONICI:
Polaznici moraju biti u savetodavnom/terapijskom procesu i/ili u edukaciji za psihoterapeuta ili da su završili psihoterapijsku edukaciju (bilo kog modaliteta).

DATUM I VREME:
24. marta od 12 do 19.30 časova
25. marta od 10 do 17.30 časova
26. marta od 10 do 17.00 časova

MESTO: Beograd

Prijave su otvorene do 5. marta, a prijavljivanje je moguće putem mail adrese: bodyworkserbia@gmail.com

Nakon prijave predviđen je skrining intervju zainteresovanih sa jednim od voditelja radionice, kada je neophodno uplatiti 30% kotizacije. *U slučaju otkazivanja učešća na radionici uplaćena kotizacija neće biti refundirana (izuzev u slučaju Covida pred same radionice). **U slučaju uvođenja epidemioloških mera i otkazivanja radionice uplaćena kotizacija će biti vraćena.

CENA RADIONICE:
- za prijave do 05. februara - 300€
- za prijave od 06.02. do 05.03. - 350€
- za edukante psihoterapije: 280€
Svaki polaznik dobija potvrdu o 18 sati iskustvenog-psihoterapijskog rada.

VODITELJI RADIONICE:

Peter Haworth - Jedan od osnivača Britanske psihodramske asocijacije i senior trener Oksfordske škole psihodrame i integrativne psihoterapije (OSPIP). Radio je kao psihodramski psihoterapeut-konsultant u Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS) u Engleskoj sve do penzionisanja 2008. godine. Od 2009. godine redovno vodi radionice u Subotici, Novom Sadu i Beogradu.
Sonja Savić - Psihoterapeut sa višegodišnjim iskustvom i iz nekoliko psihoterapijskih škola. Nosilac Nacionalnog i Evropskog sertifikata za psihoterapiju. Živi i radi u Beogradu, sa decom i mladima, i svima onima koji se tako osećaju.
Vereš Karolina - Diplomirana psihološkinja, psihodramska i shema psihoterapeutkinja sa završenom edukacijom iz telesne psihodrame. Poseduje Nacionalni sertifikat za psihoterapiju.
Lucija Jelić - Master psihološkinja, psihodramska psihoterapeutkinja i poseduje edukaciju iz telesne psihodrame. Vodi psihodramske radionice u Novom Sadu i drugim gradovima. Poseduje osnovni nivo edukacije iz geštalt terapije.
Jelena Milić Jerković - Psihodramska psihoterapeutkinja i specijalna pedagoškinja sa završenom edukacijom iz telesne psihodrame. Poseduje Nacionalni sertifikat za psihoterapiju. Bavi se individualnom i grupnom psihoterapijom u Beogradu.

© Copyright 2019 Centar za lični razvoj SPEKTRUM - Subotica - All Rights Reserved | Design by: InfoText Infotext