TELESNA PSIHODRAMA - PSYCHODRAMATIC BODYWORK® od 30.09. do 02.10.2022

TELESNA PSIHODRAMA - PSYCHODRAMATIC BODYWORK

Radionice telesne psihodrame (PSYCHODRAMATIC BODYWORK® po učenju Susan Aaron) podrazumevaju kombinovanje dva psihoterapijska modaliteta: psihodramu i metod rada sa telom.

Psihodrama koristi dramske akcione tehnike sa ciljem oslobađanja i ponovnog integrisanja blokirane spontanosti. Telesni rad podrazumeva upotrebu “bezbednog” dodira i pomaže u prepoznavanju i razumevanju poruka našeg tela. Te poruke su najčešće maskirane u bolove, ukočenost, bolesti i sl.  TEMATIKA UVODNE RADIONICE TELESNE PSIHODRAME:

• demonstracija, razumevanje i iskustvo u tkv. emocionalnim pražnjenjima (emotional releases) u radu sa osećanjima ljutnje, tuge i straha,
• mogućnost da učesnici na siguran način iskuse pražnjenje navedenih osećanja,
• demonstracija ispoljavanja ljutnje, tuge i straha od blagih emocionalnih reakcija do potpunog otpuštanja ovih emocija,
• učenje o tome gde su u telu locirana blokirana osećanja,
• učenje i uvežbavanje principa korišćenja sigurnog dodira,
• demonstracija integracije emocionalnih pražnjenja i telesnog rada na psihodramski način i
• učenje i uvežbavanje 6 principa teorije zatvaranja (Closure Theory).


Radna atmosfera je ispunjena spontanošću, kreativnošću, suzama i smehom gde se oseti istinska povezanost sa sobom i drugima.

USLOVI ZA UČESTVOVANJE NA RADIONICI:

Polaznici moraju biti u savetodavnom/terapijskom procesu i/ili u edukaciji za psihoterapeuta ili da su završili psihoterapijsku edukaciju (bilo kog modaliteta).

DATUM I VREME:
30. septembra od 12 do 19.30 časova
01. oktobra od 10 do 17.30 časova
02. oktobra od 10 do 17.00 časova

MESTO: Beograd

Prijave su otvorene do 20. septembra, a prijavljivanje je moguće putem mail adrese: bodyworkserbia@gmail.com

Nakon prijave predviđen je skrining intervju zainteresovanih sa jednim od voditelja radionice, kada je neophodno uplatiti 50% kotizacije.
*U slučaju uvođenja epidemioloških mera i otkazivanja radionice uplaćena kotizacija će biti vraćena.

CENA RADIONICE:
- za prijave do 01. septembra - 300€
- za prijave od 02. do 20. septembra - 330€
- za edukante psihoterapije: 280€
Svaki polaznik dobija potvrdu o 18 sati iskustvenog-psihoterapijskog rada.


VODITELJI RADIONICE:

Peter Haworth - Jedan od osnivača Britanske psihodramske asocijacije i senior trener Oksfordske škole psihodrame i integrativne psihoterapije (OSPIP). Radio je kao psihodramski psihoterapeut-konsultant u Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS) u Engleskoj sve do penzionisanja 2008. godine. Od 2009. godine redovno vodi radionice u Subotici, Novom Sadu i Beogradu.
Sonja Savić - Psihoterapeut sa višegodišnjim iskustvom i iz nekoliko psihoterapijskih škola. Nosilac Nacionalnog i Evropskog sertifikata za psihoterapiju. Živi i radi u Beogradu, sa decom i mladima, i svima onima koji se tako osećaju.
Vereš Karolina - Diplomirana psihološkinja, psihodramska i shema psihoterapeutkinja sa završenom edukacijom iz telesne psihodrame. Poseduje Nacionalni sertifikat za psihoterapiju.
Lucija Jelić - Master psihološkinja, psihodramska psihoterapeutkinja i poseduje edukaciju iz telesne psihodrame. Vodi psihodramske radionice u Novom Sadu i drugim gradovima. Poseduje osnovni nivo edukacije iz geštalt terapije.
Jelena Milić Jerković - Psihodramska psihoterapeutkinja i specijalna pedagoškinja sa završenom edukacijom iz telesne psihodrame. Poseduje Nacionalni sertifikat za psihoterapiju. Bavi se individualnom i grupnom psihoterapijom u Beogradu.

Kontakt

Udruženje „Centar za lični razvoj Spektrum"

PIB: 110194311
MAT. BR.: 28236123
Ž. RAČUN: 340-11017006-13 Erste Bank

Zastupnik: Karolina Vereš
+381 66 5115102

Kontakt u Subotici

24000 Subotica,
Sedište: ul. Sonje Marinković 10/1
Lokacija 2: ul. Matije Gupca 118/18
Telefon: +381 24 534 438
Mobilni: +381 64 419 3619
Email: office@centarspektrum.com

Kontakt u Bačkoj Topoli

24300 Bačka Topola
ul. Maršala Tita 67
Telefon: +381 63 88 96 152
E-mail: office.bt@centarspektrum.com

© Copyright 2019 Centar za lični razvoj SPEKTRUM - Subotica - All Rights Reserved | Design by: InfoText Infotext