Projekat “Body positive”

Erasmus+

Projekat Body positive Erasmus+

Od 1. do 10. maja koleginice Nina Racić i Marijana Vasilijević učestvovale su u projektu Body positive u okviru Erasmus+ programa u Letoniji. Centar za lični razvoj Spektrum bio je jedan od partnera u projektu. Imali smo priliku da razmenimo znanja sa iskusnim facilitatorima i omladinskim radnicima iz Češke, Slovačke, Slovenije, Makedonije, Letonije, Francuske i Irske. Bavili smo se temama povezanosti tela i emocija, somatizacije, kao i metodama rada sa mladima pogodnim za ovu temu i kreiranjem sigurnog okruženja u grupi za razgovore na ovu temu. U okviru projekta i sami smo kreirali i vodili radionicu u kojoj su učesvovale kolege iz drugih zemalja.

Reči kao što su ljubav, igra, kretivnost, zahvalnost i zajednica dobro opisuju ovo iskustvo i svaki proces od razgovora preko kreiranja i realizacije radionica pa sve do pripreme hrane za učesnike. Hvala Erasmus+, obećavamo da ćemo naučeno primenjivati i širiti.

Udruženje „Centar za lični razvoj Spektrum"

PIB: 110194311
MAT. BR.: 28236123
Ž. RAČUN: 340-11017006-13 Erste Bank

Zastupnik: Karolina Vereš
+381 66 5115102

Kontakt u Subotici

24000 Subotica,
Sedište: ul. Sonje Marinković 10/1
Lokacija 2: ul. Matije Gupca 118/18
Telefon: +381 24 534 438
Mobilni: +381 64 419 3619
Email: office@centarspektrum.com

Kontakt u Bačkoj Topoli

24300 Bačka Topola
ul. Maršala Tita 67
Telefon: +381 63 88 96 152
E-mail: office.bt@centarspektrum.com

© Copyright 2019 Centar za lični razvoj SPEKTRUM - Subotica - All Rights Reserved | Design by: InfoText Infotext