Okrugli stol u vezi bolesnika od HIV

Okrugli stol u vezi bolesnika od HIV

Unija organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om i prevencijom HIV-a organizovao okrugle stolove pod nazivom “Pristup i lečenje pacijenata sa HIV infekcijom – nedetektibilno=neprenosivo”. U Subotici 27. maja i u Beogradu 24. juna 2022. godine Karolina Vereš je izlagala prisutnim zdravstvenim radnicima i zaposlenima iz socijalne zaštite o tome kako utiče ophođenje prema ljudima sa HIV-om na njihovo zdravlje, a sa ciljem da se probudi empatija prema tim osobama i na taj način utiče na smanjenje stigme i diskriminacije.  "Isti moždani centri koji detektuju i osećaju fizičku bol aktiviraju se i prilikom doživljaja emocionalnog odbacivanja. Tehnike neuroimidžinga pokazuju da se ove regije aktiviraju kao odgovor na relaciono odbacivanje, baš kao što se aktiviraju i prilikom fizičke traume.

Kada ljudi kažu da se osećaju povređeno ili da osećaju emocionalnu bol, oni nisu apstraktni ili poetični - već naučno prilično precizni". ~ dr Gabor Mate, lekar, autor

Kontakt

Udruženje „Centar za lični razvoj Spektrum"

PIB: 110194311
MAT. BR.: 28236123
Ž. RAČUN: 340-11017006-13 Erste Bank

Zastupnik: Karolina Vereš
+381 66 5115102

Kontakt u Subotici

24000 Subotica,
Sedište: ul. Sonje Marinković 10/1
Lokacija 2: ul. Matije Gupca 118/18
Telefon: +381 24 534 438
Mobilni: +381 64 419 3619
Email: office@centarspektrum.com

Kontakt u Bačkoj Topoli

24300 Bačka Topola
ul. Maršala Tita 67
Telefon: +381 63 88 96 152
E-mail: office.bt@centarspektrum.com

© Copyright 2019 Centar za lični razvoj SPEKTRUM - Subotica - All Rights Reserved | Design by: InfoText Infotext