O nama

Centar za lični razvoj “Spektrum” osnovan je 2017. godine, udruživanjem psihoterapeuta, savetnika u psihoterapiji i edukanata psihoterapije koji žive i rade širom teritorije Vojvodine. Idejni tvorac Centra je Karolina Vereš, koja je još tokom 2016. godine radeći sa različitim populacijama ljudi u Subotici i okolini, uvidela neophodnost postojanja savetovališta koje će korisnicima različitih uzrasta pružati raznovrsnu lepezu usluga. Želela je da umrežavanjem kolega različitih psihoterapijskih škola i profesija, stvori mesto na kome će se korisnici usluga osećati sigurno, cenjeno i ravnopravno u komunikaciji, jer smatra da je svaka osoba važna.

Članovi savetovališta, osim toga što su stručnjaci u različitim oblastima, u svom radu primenjuju različitu psihoterapijsku praksu i pružaju pomoć na srpskom i mađarskom jeziku. Različit pristup u radu je prepoznatljiva snaga Centra, jer se polazi od toga da je svaka individua sa kojom se radi jedinstvena. Profesionalnost i etičnost su osnove svih ostalih vrednosti koje “Spektrum“ zastupa. 

Aktivnosti članova su usmerene ka pružanju psihološke pomoći i savetovanju, kao i edukaciji u ovim oblastima, podizanju svesti ljudi o važnosti mentalnog zdravlja, prevazilaženju predrasuda društva o ljudima koji traže pomoć terapeuta… 

Saradnici

Karolina Vereš

Psiholog, psihodramski psihoterapeut
Beograd, Subotica

Marijana Vasilijević

Pedagog, integrativni dečiji psihoterapeut
Subotica, Bačka Topola

Boris Telečki

psiholog, psihodramski psihoterapeut
Subotica, Bačka Topola, Senta, Novi Sad

Nina Racić

psiholog, edukant integrativne psihoterapije
Subotica, Novi Sad, Beograd

Jelena Jerković

psiholog, geštalt psihoterapeut
Bačka Topola, Subotica

Eržebet Blaško

pedagog, geštalt psihoterapeut
Kula, Bačka Topola, Subotica, Novi Sad

Aleksandra Radulović Zelenika

psiholog,završen napredni nivo REBT
Subotica

Ricz Dencs Tünde

Stručni saradnik mentalne higijene, psihodramski psihoterapeut, bajka-terapeut
Subotica, Kanjiža, Senta

Nada Vereš

Psiholog,
savetnik transakcione analize
Subotica

Livia Joo-Horti

psiholog, psihodramski psihoterapeut, integrativni hipnoterapeut, integrativni dečji psihoterapeut
Subotica

Sič Ana

Psiholog, edukant transakcione analize pod supervizijom
Novi Sad,
Subotica

Kontakt

Udruženje „Centar za lični razvoj Spektrum"

PIB: 110194311
MAT. BR.: 28236123
Ž. RAČUN: 340-11017006-13 Erste Bank

Zastupnik: Karolina Vereš
+381 66 5115102

Kontakt u Subotici

24000 Subotica,
ul. Sonje Marinković 10/1
Telefon: +381 24 534 438
Mobilni: +381 64 419 3619
Email: office@centarspektrum.com

Kontakt u Bačkoj Topoli

24300 Bačka Topola
ul. Maršala Tita 67
Telefon: +381 63 88 96 152
E-mail: office.bt@centarspektrum.com

Partneri i donatori

Danilo Kiš Fondacija
http://www.ecoline.co.rs/
Olga Heinrich - psiholog, psihoterapeut
Teneo
Prototip Events
Anonimni Alkoholičari
InfoText Webdesign
Pszichoteam
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

© Copyright 2019 Centar za lični razvoj SPEKTRUM - Subotica - All Rights Reserved | Design by: InfoText Infotext