O nama

Centar za lični razvoj “Spektrum” osnovan je 2017. godine, udruživanjem psihoterapeuta, savetnika u psihoterapiji i edukanata psihoterapije koji žive i rade širom teritorije Vojvodine. Idejni tvorac Centra je Karolina Vereš, koja je još tokom 2016. godine radeći sa različitim populacijama ljudi u Subotici i okolini, uvidela neophodnost postojanja savetovališta koje će korisnicima različitih uzrasta pružati raznovrsnu lepezu usluga. Želela je da umrežavanjem kolega različitih psihoterapijskih škola i profesija, stvori mesto na kome će se korisnici usluga osećati sigurno, cenjeno i ravnopravno u komunikaciji, jer smatra da je svaka osoba važna.

Članovi savetovališta, osim toga što su stručnjaci u različitim oblastima, u svom radu primenjuju različitu psihoterapijsku praksu i pružaju pomoć na srpskom i mađarskom jeziku. Različit pristup u radu je prepoznatljiva snaga Centra, jer se polazi od toga da je svaka individua sa kojom se radi jedinstvena. Profesionalnost i etičnost su osnove svih ostalih vrednosti koje “Spektrum“ zastupa. 

Aktivnosti članova su usmerene ka pružanju psihološke pomoći i savetovanju, kao i edukaciji u ovim oblastima, podizanju svesti ljudi o važnosti mentalnog zdravlja, prevazilaženju predrasuda društva o ljudima koji traže pomoć terapeuta… 

Saradnici

Karolina
Karolina Vereš

MA psiholog, psihodramki psihoterapeut, shema terapeut, DBT terapeut
Beograd

Marijana
Marijana Vasilijević
pedagog, integrativni dečiji psihoterapeut, DBT terapeut
Subotica, online
Boris
Boris Telečki
psiholog, psihodramski psihoterapeut
Subotica, online
Nina
Nina Racić
MA psiholog, integrativni psihoterapeut, DBT terapeut
Novi Sad, online
Marijana T.
Marijana Temunović
Sociolog, integrativni art psihoterapeut pod supervizijom
Subotica
Jelena
Jelena Jerković
psiholog, geštalt psihoterapeut
Bačka Topola, Subotica, online
Eržebet
Eržebet Blaško
pedagog, geštalt psihoterapeut, P.E.A.T. i F.E.A.R. praktičar
Kula, Bačka Topola, Subotica, Novi Sad, online
Aleksandra
Aleksandra Radulović Zelenika
Dipl. psiholog, REBT savetnik, ACT i CFT terapeut, integralni psihodinamski terapeut pod supervizijom
Subotica, online
Dijana
Dijana Živanović
psiholog, transakciono analitički psihoterapeut pod supervizijom
Subotica, online
Tinde
Ricz Dencs Tünde
Stručni saradnik mentalne higijene, psihodramski psihoterapeut, bajka-terapeut, porodični i partnerski terapeut pod supervizijom
Subotica, Kanjiža, Senta, online
Nada
Nada Vereš
psiholog, savetnik transakcione analize
Subotica, online
Livia
Livia Joo-Horti
psiholog, psihodramski psihoterapeut, integrativni hipnoterapeut, integrativni dečji psihoterapeut
Subotica
Ana
Sič Ana
MA psiholog, savetnik transakcione analize
Subotica, Novi Sad, online
Mladen
Mladen Ilić
Pravnik, master psiholog, geštalt psihoterapeut pod supervizijom
Subotica

Kontakt

Udruženje „Centar za lični razvoj Spektrum"

PIB: 110194311
MAT. BR.: 28236123
Ž. RAČUN: 340-11017006-13 Erste Bank

Zastupnik: Karolina Vereš
+381 66 5115102

Kontakt u Subotici

24000 Subotica,
Sedište: ul. Sonje Marinković 10/1
Lokacija 2: ul. Matije Gupca 118/18
Telefon: +381 24 534 438
Mobilni: +381 64 419 3619
Email: office@centarspektrum.com

Kontakt u Bačkoj Topoli

24300 Bačka Topola
ul. Maršala Tita 67
Telefon: +381 63 88 96 152
E-mail: office.bt@centarspektrum.com

Partneri i donatori

Danilo Kiš Fondacija
http://www.ecoline.co.rs/
Olga Heinrich - psiholog, psihoterapeut
Teneo
Prototip Events
Anonimni Alkoholičari
InfoText Webdesign
Pszichoteam
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

© Copyright 2019 Centar za lični razvoj SPEKTRUM - Subotica - All Rights Reserved | Design by: InfoText Infotext